На землі чужосторонській

na_zemli
Pamiątkowa księga absolwentów ukrainistyki Studium Nauczycielskiego w Szczecinie (1957–1963). Zamieszczono tu materiały dotyczące historii szczecińskiej ukrainistyki, które znajdują się w Państwowym Archiwum w Szczecinie. Redaktorowi zależało na tym aby w możliwie pełnym wymiarze przedstawić historię ukraińskiej filologii w Szczecinie i losy jej absolwentów. Celem pamiątkowej księgi jest zachowanie w pamięci, bo jak ktoś powiedział – to nie minione, ale to co żyje z minionych pokoleń we współczesnych – w jego pamięci, ważna część jego osobowości.
nakład wyczerpany
redaktor:
prof. Stefan Zabrowarny

rok:
2001

liczba stron:
224

format:
B5

oprawa:
miękka

język:
ukraiński