Україна–Польща: важкі питання, т. 3

ua-pl_3
Materiały III Międzynarodowego seminarium ukraińskich i polskich historyków na temat polsko-ukraińskich stosunków podczas II wojny światowej, który odbył się w Łucku 20–22 maja 1998 r. W zbiorze zamieszczono referaty, wszystkie głosy zebrane podczas dyskusji oraz protokoły uzgodnień spornych punktów w poglądach zgromadzonych historyków na tematy: •ukraińska samoobrona na Zachodniej Ukrainie w latach 1941–1944,
•geneza polskiej samoobrony na Wołyniu i w dawnej Galicji Wschodniej oraz jej rola w obronie ludności polskiej,
•geneza i walka 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
20 zł
redaktor:
Mykoła Kuczerepa

rok:
1998

liczba stron:
268

format:
A5

oprawa:
miękka

język:
ukraiński