Україна–Польща: важкі питання, т. 4

ua-pl_4
Materiały IV Międzynarodowego seminarium historyków na temat polsko-ukraińskich stosunków podczas II wojny światowej, który odbył się w Warszawie 8–10 października 1998 r. W zbiorze poruszono następujące tematy:
•stanowisko i udział Ukraińców w polsko-niemieckiej wojnie 1939r.,
•polityka władz radzieckich odnośnie ludności Zachodniej Ukrainy w latach 1939–1941: istota i skutki,
•problem ukraiński w polityce polskiego rządu emigracyjnego i polskiego podziemia w latach 1939–1945,
•sytuacja i los Ukraińców w Generalnej Guberni (bez Galicji) w latach okupacji niemieckiej,
•ukraińska myśl po lityczna na Zachodniej Ukrainie odnośnie problemu polskiego w czasach II wojny światowej.
20 zł
redaktor:
Mykoła Kuczerepa

rok:
1999

liczba stron:
348

format:
A5

oprawa:
miękka

język:
ukraiński