Українське село Станіславчик над Вігром

stanislavchyk
Tematem książki jest historyczno-krajoznawczy szkic o ukraińskiej wiosce Stanisławczyk nad rzeką Wiar. Szkic ten obejmuje okres od pierwszej wzmianki z 1711 r. o tej osadzie aż do deportacji i całkowitego rozproszenia jej dziedzicznych mieszkańców w latach 40. XX w. W ciągu tego czasu przechodziła ona zmienne okresy istnienia, którym poświęcono oddzielne rozdziały szkicu. W każdym z tych rozdziałów, oprócz pierwszego i dziesiątego, opisano życie ludzi na tle istniejących wówczas uwarunkowań polityczno-ekonomicznych. Oprócz funkcji organów administracyjnych szczególnie wyeksponowano rolę ośrodków życia religijnego, szkoły i społecznych organizacji kulturalno-oświatowych. Podstawą do napisania pracy posłużyły dokumenty archiwalne z różnych okresów historycznych, zachowanych w archiwach Polski i Ukrainy, a także wspomnienia uczestników wydarzeń, w tym również autora szkicu.
29,40 zł
autor:
prof. Stefan Zabrowarny

rok:
2011

liczba stron:
336

format:
B5

oprawa:
miękka

język:
ukraiński

ISBN
978-83-908538-5-7