Almanach Ukraiński 1999

almanach_99
Oprócz kroniki wydarzeń możecie przeczytać o ekonomicznym potencjale Ukrainy oraz poznać opinię Jerzego Kozakiewicza i Zdzisława Najdera na temat stosunków polsko-ukraińskich. Z tematyki ukraińskiej polecamy gruntowne studium lwowskiego historyka L. Wojtowicza o bitwie pod Przemyślem w 1099 r., historia „Sanockiej czajki” i nekropolii w Pikulicach. Znajdziecie tu także ciekawe materiały o zespole O. Koszyca i bibliotece im. S. Petlury w Paryżu. Z nowszych wydarzeń na uwagę zasługują wydarzenia na Zakarpackiej Ukrainie, ukraiński kontekst paktu Ribbentrop–Mołotow, okupacja zachodnio-ukraińskich ziem przez bolszewików. Oddzielnie opisano ważne wydarzenia w 1989 r. na Ukrainie. Zamieszczono również biografie S. Bandery, M. Tuhana-Baranowskiego, S. Ludkiewicza, gen. P. Szandruka, W. Iwasiuka (wspomnienie siostry) i in.
20 zł
redaktor:
prof. Stefan Zabrowarny

rok:
1999

liczba stron:
436

format:
B5

oprawa:
miękka

język:
ukraiński