Almanach Ukraiński 2006

almanach_2006
W wydaniu znajdują się materiały dotyczące życia społeczności ukraińskiej w Polsce, Ukrainy, stosunków polsko-ukraińskich, tematyki historycznej, m.in. dotyczącej naszych etnicznych ziem. Jak co roku w Almanachu umieszcza się wybór utworów naszych literatów oraz materiały o charakterze informacyjnym, również z diaspory.
W Almanachu zamieszczono materiały dotyczące zorganizowanego życia Ukraińców w Polsce, którzy w 2006 r. obchodzą 50. rocznicę swego istnienia. Słowami działaczy i aktywistów tych czasów odtworzono atmosferę wydarzeń 50-letniej historii, wspomniano nazwiska osób najbardziej znanych w kulturalno-oświatowym ruchu z dawnych województw – przemyskiego, gdańskiego, lubelskiego, koszalińskiego, olsztyńskiego.
Almanach jest bogato ilustrowany fotografiami, głównie z naszego społeczno-kulturalnego życia.
25 zł
redaktor:
Mirosław Werbowy

rok:
2006

liczba stron:
408

format:
B5

oprawa:
miękka

język:
ukraiński