Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921–1989

dzieje_ukr
Praca stanowi logiczny wykład o historii najnowszej Ukraińców mieszkających w państwie polskim i zawiłych relacjach z Polakami, gdzie czynnymi uczestnikami tych stosunków były pojawiające się na pograniczu polsko-ukraińskim reżimy okupacyjne – radziecki i niemiecki. Stanowi ona także próbę polemiki ze stanowiskiem większości historyków polskich, którzy wielu wydarzeniom przypisali diametralnie inną genezę i skutki. Książka jest bardzo ważnym głosem w tej dyskusji, bowiem w sposób niezwykle klarowny i racjonalny prezentuje stanowisko strony ukraińskiej posługując się tą formą narracji, która dominuje w historiografii polskiej.
25 zł
autor:
Roman Drozd, Bohdan Halczak

rok:
2010

liczba stron:
238

format:
А5

oprawa:
miękka

język:
polski

ISBN
83-89085-12-7