Moja Łemkowszczyzna. Tryptyk

lemko
Publikacja składa się z trzech opowiadań – historii życia ojca Iwana, matki Jarosławy i Piotra Czuchty. Wersja ukraińska jest tłumaczeniem polskiego materiału, który pierwotnie miał się ukazać w „Tygodniku Powszechnym”.
Autor z geograficzną dokładnością odtwarza przedwojenne rozmieszczenie chat, cmentarzy, łanów, lasów. Czas okupacji niemieckiej – ukazany poza rzeczywistą przestrzenią z kontyngentami, roboty w Niemczech i partyzantami – jest niemal wiejską idyllą. Opisom życia i tragedii przesiedlenia towarzyszą ekspresywne i emocjonujące sytuacje dotyczące szczególnie okresu przesiedlenia i poszukiwanie rodzinnych wsi. Grozę wysiedlenia łagodzą humorystyczno-gorzkie sytuacje. Opowieść literacka uzupełniona jest wspaniałymi fotografiami, zrobionymi w latach 1911–1940 przez ojca autora, Iwana Maśleja.
Poczucie utraconej ziemi rodzinnej jest podobne u każdego wysiedleńca – Niemca, Ukraińca, Polaka, Węgra, Żyda… Dla A. Maśleja intymna Łemkowszczyzna to nie tylko historia wysiedlenia czy zwycięstwo powrotu – to także współodczuwanie ziemi wraz z przesiedleńcami.
nakład wyczerpany
autor:
Aleksander Maślej

rok:
2007

liczba stron:
105

format:
B5

oprawa:
miękka

język:
wydanie dwujęzyczne