Obce pogranicze 1945–1946

Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce w dokumentach czechosłowackich

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w latach 1944–1947 na południowo-wschodnich terenach państwa polskiego nadal trwał konflikt polsko-ukraiński. Oprócz działań zbrojnych obszar ten stał się widownią przymusowych przesiedleń, których tragiczny finał stanowiła akcja „Wisła”, przeprowadzona przez oddziały Wojska Polskiego w 1947 roku. W jej wyniku ludność ukraińska została niemal w całości deportowana na ziemie zachodnie i północne państwa polskiego i przymusowo osiedlona w dużym rozproszeniu.
Wspomniane wydarzenia były tematem wielu opracowań historycznych, zarówno polskich, jak i ukraińskich. Dokonując oceny tragicznych wydarzeń, historycy polscy oraz ukraińscy zajmują najczęściej skrajnie różne stanowiska. Jest to w pewnej mierze uwarunkowane wykorzystywaną bazą źródłową oraz własnym, często narodowym spojrzeniem na opisywane wydarzenia. Historycy korzystają głównie ze źródeł polskich i ukraińskich (radzieckich), pomijając niejednokroć źródła niemieckie i czechosłowackie.

25 zł + wysyłka
redaktor:
Michal Šmigel’, Bohdan Halczak, Roman Drozd

wydawca:
„Tyrsa” Sp. z o.o.

rok:
2015

liczba stron:
224

format:
B5

oprawa:
miękka

język:
polski

ISBN
978-83-89085-15-3