Oko otchłani

oko
Powieść znanego ukraińskiego pisarza ukazująca ukraińskie Polesie XVI wieku. Główny bohater, zakonnik, wędruje przez wsie z nadzieją, że wróci do niego natchnienie. Ustami bohatera autor ukazuje Czytelnikowi duchowną historię Ukrainy w przededniu unii Brzeskiej i powstania Chmielnickiego. Ukraińska krytyka porównuje powieść Szewczuka do „Imienia róży” Umberto Eco. Pomimo wielu różnic pomiędzy tymi utworami, Szewczuk (znawca kultury odrodzenia i baroku) – bliski włoskiemu pisarzowi i uczonemu w swojej pasji odkrywania na nowo minionego i jego znaczenia dla współczesności
nakład wyczerpany
autor:
Wałerij Szewczuk

rok:
2000

liczba stron:
256

format:
A5

oprawa:
miękka

język:
polski