Miejsca pamięci w Polsce „Ważne wydarzenia historyczne pozostawiają swój ślad nie tylko w kronikach i dokumentach, ale też w miejscach, gdzie rodzili się, żyli i legli na wieczny