Aleksander Maślej

Moja Łemkowszczyzna. Tryptyk

Publikacja składa się z trzech opowiadań – historii życia ojca Iwana, matki Jarosławy i Piotra Czuchty. Wersja ukraińska jest tłumaczeniem polskiego materiału, który pierwotnie miał się ukazać w
więcej