Igor Hałagida

„Almanach Ukraiński” 2019

Jak w Polsce przebiegały wydarzenia wokół „sprawy Kuprianowicza” oraz „procesu pikulickiego”? Co się dzieje ze stosunkami polsko-ukraińskimi i dlaczego w sytuacji, gdy „wszystko jest tak dobrze” można stwierdzić,
więcej