Ten niewielki zbiorek wszedł do drugiego tomu poezji I. Kałyncia „Niewolnicza muza” i chronologicznie zamyka niewolniczy okres w jego twórczości (1978–1981). Po więzieniach i łagrach znalazł się zesłaniu