W książce zebrano 328 piosenek, w większości ludowych, wykonywanych do dziś w różnych wariantach. Są to pieśni z ziem, z których wyrastają korzenie Ukraińców w Polsce. Wśród nich