Główny bohater powieści Wozzeck – to postać historyczna. Powieść Izdryka nie jest zbudowana jak zwyczajna opowieść. To palimpsest, w jakim ukrywa się nie wypowiedziana bezpośrednio treść. To pomnik