Jest to książka o tym, jak człowieka doświadcza czas, ludzie, okoliczności, państwo i jak każdy człowiek doświadcza sam siebie… Ta książka, pełna namiętności, napisana została ręką pisarki-filozofa, psychologa