Powieść znanego ukraińskiego pisarza ukazująca ukraińskie Polesie XVI wieku. Główny bohater, zakonnik, wędruje przez wsie z nadzieją, że wróci do niego natchnienie. Ustami bohatera autor ukazuje Czytelnikowi duchowną