Wygnani na stepy. Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944–1946

Tematem publikacji jest przesiedlenie ludności ukraińskiej w latach 1944–1946. Wówczas ze wschodnich terenów Polski powojennej do USRR przesiedlono 488 000 Ukraińców. Kwestia przesiedlenia Ukraińców w ramach tzw. wymiany ludności nadal jest mało znana zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Publikacja ukazuje przyczyny, przebieg i skutki wysiedlenia Ukraińców z Polski, akcentując jego różnorodne aspekty. W pracy kompleksowo omawiano również historyczną, religijną i etniczną specyfikę kształtowania się tożsamości ludności ukraińskiej mieszkającej w granicach Polski i związane z nią różnice postaw wobec perspektywy wyjazdu.
30 zł
autor:
Roman Kabaczij

rok:
2012

liczba stron:
382

format:
B5

oprawa:
miękka

język:
polski