Ця невеличка збірка увійшла до другого тому поезії І. Калинця «Невольнича муза» і хронологічно завершує невольничий період його творчості (1978–1981). Після тюрем і лагерів він опинився на засланні