Materiały V Międzynarodowego seminarium historyków na temat polsko-ukraińskich stosunków podczas II wojny światowej, który odbywał się w Łucku 27–29 kwietnia 1999 r. Poruszono tu cztery tematy: •kronika wydarzeń