Oferta

Zapraszamy Państwa do współpracy i oferujemy następujące usługi:

1. Usługi wydawnicze:

 • usługi tekstowe i graficzne
  • tworzenie projektów graficznych
  • wpisywanie tekstów
  • redakcja stylistyczna i językowa
  • redakcja techniczna
  • skład i łamanie
  • druk
  • skanowanie i obróbka zdjęć
 • przygotowanie makiet (skład komputerowy)
  • książek
  • czasopism
  • gazet
  • ulotek
  • plakatów
  • broszur
  • folderów

2. Usługi poligraficzne:

 • przygotowanie wizytówek, zaświadczeń, dyplomów, zaproszeń
  • tworzenie projektów graficznych
  • wpisywanie tekstów
  • redakcja stylistyczna i językowa
  • redakcja techniczna
  • skład i łamanie
  • druk
  • skanowanie i obróbka zdjęć
 • druk
  • książek
  • czasopism
  • gazet
  • ulotek
  • plakatów
  • broszur
  • folderów
 • projektowanie i produkcja materiałów reklamowych i informacyjnych
  • bloki reklamowe do czasopism i gazet
  • broszury
  • foldery
  • plakaty
  • ulotki

3. Usługi tłumaczeniowe:

 • języki: polski, ukraiński, rosyjski, angielski

Prosimy o przesłanie pliku, który należy przygotować do druku i/lub przetłumaczyć,
a my w krótkim czasie przygotujemy dla Państwa naszą ofertę.
tyrsa@hot.pl