Ukraiński Chór Męski „Żurawli”, reprezentacyjny zespół Związku Ukraińców w Polsce istnieje od 1972 roku. Założycielem, pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym był Jarosław Polański. Od 1983 roku chórem dyrygowali: